Bloog Wirtualna Polska
Są 1 278 934 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Dlaczego wentylacja mechaniczna?

niedziela, 30 grudnia 2012 22:22

Wentylacja mechaniczna to najbardziej wydajny sposób dostarczania świeżego powietrza do  przestronnych sal takich jak hale czy obiekty przemysłowe. Jakość wentylowania można zwiększyć wykorzystując warunki naturalne. Wentylator dachowy zbudowany został w ten sposób, żeby jego wrażliwe części nie były eksponowane na niebezpieczne czynniki atmosferyczne.
Wentylator dachowy może być używany jako element nawiewający, a także wyciągający zużyte powietrze.
Materiały z jakich mogą być wykonane są bardzo różne: począwszy od tworzywa sztucznego, stali ocynkowanej bądź nierdzewnej. Zastosowane rozwiązanie materiałowe ma ścisły związek z zastosowaniem wentylatora (np. stal kwasoodporna do wentylatorów odprowadzających spaliny). Wentylatory te używane są do zdecentralizowanej, regulowanej wentylacji pomieszczeń takich jak hale sportowe, centra towarowe, warsztaty, kuchnie, pomieszczenia konferencyjne, hale magazynowe itd. Wentylatory konstruowane są według obecnych norm a także uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Prawidłowy montaż, zgodny z przeznaczeniem, gwarantuje względnie wysokie bezpieczeństwo. Wentylatory są zaprojektowane tylko do wentylowania pomieszczeń poprzez dach.
W przypadku nieprawidłowego użycia, całkowitą odpowiedzialność za pojawiające się zagrożenie oraz straty ponosi użytkownik. Do zakresu właściwego używania należy także zastosowanie się do informacji na temat bezpieczeństwa, wykorzystania i utrzymania dobrego stanu technicznego oraz konserwacji. W przypadku użycia wentylatorów wyciągowych muszą zostać przedsięwzięte środki umożliwiające uniknięcia zasysania gazów z otwartych przewodów odprowadzających lub innych otwartych palenisk!.
Przeznaczeniem tych wentylatorów jest wymiana zużytego powietrza. Wentylatory te posiadają zabezpieczenia przed mieszaniem powietrza. Coraz częściej są stosowane w prywatnych budynkach. Związane jest to nie tylko z parametrami technicznymi oraz nowszymi technologiami, ale też z możliwością dostosowania kolorystyki urządzenia do wyglądu danego domu. W ofercie są różne wentylatory. Należy mieć na uwadze, by dobrać trafny wentylator, te przystosowane do ciągłej pracy, źle będą znosić przerwy. W zimie zagrożeniem dla urządzenia jest jego oblodzenie. Budowa. Wentylator składa się z kilku części: wirnika, silnika elektrycznego, obudowy (czaszy). czasem jest też wyposażony w podstawę dachową (są oczywiście wersje dostarczane bez podstawy, trzeba je zamocować do postawy kupionej osobno). Wiadomo, że najodpowiedniejsze są kompletne zestawy z podstawą. Ponieważ ich montaż jest łatwiejszy, a połączenia są szczelniejsze. Odnosi się to szczególnie do dachów skośnych. Wentylator bywa też wyposażony w sterownik prędkości obrotów oraz inne urządzenia pozwalające na automatyzację jego działania. Wirnik wykonany jest z trwałego i wytrzymałego tworzywa sztucznego z elementami stalowymi lub ze stali odpowiedniego gatunku.
Obudowa musi być wykonana z materiału wyjątkowo trwałego i wytrzymałego na zmienne warunki atmosferyczne, dlatego coraz częściej stosuje się tworzywa sztuczne, tym bardziej, że dają one możliwość trwałego malowania na praktycznie każdy kolor z palety RAL.
Właściwości wentylatora.
Wentylatory dobiera się używając charakterystyki. Jest to zależność wydajności od jego sprężu. Wyjaśniając te pojęcia w lekko uproszczony sposób, można powiedzieć następująco:  wydajność wentylatora jest to ilość powietrza w jednostce czasu, którą urządzenie powinien wydobyć z danego pomieszczenia. Wartość ta wynika z wielkości pomieszczenia; sprzęż dyspozycyjny to (w uproszczeniu) spadki ciśnienia całej instalacji, które pokonuje wentylator, by powietrze mogło swobodnie być odprowadzone lub doprowadzone. W jaki sposób powstają? Spadki ciśnienia są nieodłącznym czynnikiem instalacji wentylacyjnej i powstają podczas przepływu powietrza przez różne elementy instalacji wentylacyjnej. Wentylator wybiera się do konkretnego pomieszczenia lub ich zespołu. Wypada znać zarówno wiedzieć, jakie przestrzenie będzie obsługiwał oraz dodatkowo oszacować spadki ciśnienia na instalacji. Bez znajomości tych dwóch parametrów niemożliwe jest dobranie odpowiedniego urządzenia. Istotnymi parametrami wentylatora są też: sposób zasilania energią elektryczną (przeważnie używany jest silnik trójfazowy), pobór mocy, ilość obrotów wirnika a także własności akustyczne. Hałas podczas działania jest wadą wentylatora, z tego powodu producenci dążą do wyeliminowania tego efektu. Stosowane zazwyczaj sposoby to mocowanie wentylatorów na podstawach tłumiących lub na specjalnych tłumikach. Podstawy nie tylko zmniejszają drgania, ale też wyłożone są specjalnymi materiałami dźwiękoszczelnymi. Wyciszony wentylator jest zdecydowanie mniej uciążliwy. Producenci zaś wyprodukowali wentylatory w wersji silent. Użyte w nich tworzywa zapewniają cichą pracę. Przyczyną zbyt głośnej pracy bywa uszkodzenie łopatek wirnika. Powietrze przepływające przez wentylator również powinno spełniać podstawowe warunki. Nie powinno ono być zanieczyszczone szkodliwymi gazami ani przekraczać temperatury +70°C.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (10) | dodaj komentarz

Sprawa szronienia rekuperatorów

środa, 19 grudnia 2012 10:42

Sprawa szronienia rekuperatorów i obniżania ich sprawności jest często pomijany lub niewystarczająco uwzględniany, zwłaszcza w materiałach reklamowych producentów. A jest to zjawisko, które musi wystąpić, gdy powierzchnia wymiany ciepła osiągnie temperaturę niższą od zera. Pomimo używania kryterium prostego czasu zwrotu poniesionych nakładów, które zachęca do stosowania rekuperatorów o mniejszej sprawności, jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości – może w ciągu roku – powszechniejsze stosowanie w dużych centralach wentylacyjnych rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności temperaturowej od 80 do 85% pozwoli zapomnieć o pojedynczych rekuperatorach krzyżowych.
Inną przyczyną tak małej stosowalności w Polsce tej konstrukcji jest bezkrytyczne zachwycanie się zagranicznym towarem. W konstrukcji urządzeń do odzysku ciepła prym wiodą firmy szwedzkie i niemieckie.
Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym, przeciwprądowym lub obrotowym pozwalają na odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń. W okresach przejściowych, w których temperatura powietrza zewnętrznego jest zbliżona do temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń, odzysk ciepła nie następuje tak intensywnie, jak w okresie zimowym. „Motorem'' wymiany ciepła jest różnica temperatury t. Rodzi się pytanie: czy stosować w centralach wentylacyjnych odzysk ciepła w okresach przejściowych? Jakaś różnica temperatury będzie zawsze i przejmowanie ciepła z powietrza usuwanego na nawiew i odwrotnie będzie następowało. Ze względów konstrukcyjnych w wymienniku krzyżowym i przeciwprądowym proces wymiany ciepła następuje zawsze w mniejszym lub większym stopniu.Oczywiście w okresach przejściowych przepływ ciepła z powietrza usuwanego na nawiew jest niewielki i z tego powodu można całkowicie zrezygnować z wymiennika. W centralach wentylacyjnych z wymiennikiem krzyżowym można zastosować uproszczony wymiennik krzyżowy tzw. blok letni, który składa się tylko z jednej przegrody oddzielającej strumienie powietrza świeżego zewnętrznego od zużytego wywiewanego z pomieszczeń. W okresach przejściowych występują dość duże wahania temperatury powietrza zewnętrznego w dzień i w nocy. Zastosowanie zatem bloku letniego zamiast wymiennika krzyżowego w okresach przejściowych może nie zdać egzaminu. W centralach wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym w okresach zrównoważonej temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczeń i powietrza zewnętrznego automatyka sterująca centralą najczęściej wyłącza napęd wymiennika obrotowego w przypadku np. różnicy temperatury =3 K i mniejszej. Nastawy fabryczne różnicy temperatury, poniżej której nie ma potrzeby odzysku ciepła w wymiennikach obrotowych, to najczęściej od 3 do 5 K. Automatyka sterująca centralą wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym wyłącza lub włącza napęd rotora wymiennika obrotowego na podstawie pomiarów temperatury powietrza zewnętrznego oraz powietrza usuwanego.
W okresach przejściowych w instalacjach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych odzysk ciepła jest technicznie nieuzasadniony. Oczywiście sama praca central wentylacyjnych w okresach przejściowych jest całkowicie uzasadniona - nawiew świeżego przefiltrowanego powietrza oraz wywiew zużytego zapewni właściwy komfort powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.
Nad przełączeniem trybu pracy (z GWC lub np. z czerpni ściennej) czuwa najczęściej automatyka, która poprzez układ odpowiednio przełączanych przepustnic pozwala na pracę instalacji bez dodatkowych oporów przepływu powietrza w GWC. W instalacjach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w wymiennikach glikolowych automatyka sterująca najczęściej wyłącza układ pompy obiegowej glikolu w okresach przejściowych.
Wyłączenie pompy obiegowej układu glikolowego zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

Zamarzanie central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Podczas zeszłorocznej zimy, mieliśmy do czynienia z bardzo niskimi temperaturami powietrza zewnętrznego. Był to dobry sprawdzian poprawności doboru i dokładności montażu instalacji wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne, zawierające liczne elementy ruchome, podzespoły automatyki czy wymienniki ciepła, są wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury. Większość urządzeń wyposażonych jest w zabezpieczenia mające chronić je przed zamarznięciem, jednak na skutek m.in. błędów instalacyjnych centrale nadal mogą ulegać tego typu awariom.
W okresie zimowym na wymienniku krzyżowym skrapla się para wodna zawarta w wyciąganym powietrzu. Kiedy temperatura na zewnątrz znacząco spadnie może nastąpić zamarzanie skroplin zanim zostaną odprowadzone poza wymiennik. Aby temu zapobiec stosuje się np. nagrzewnice wstępne które mają za zadanie wstępnie ogrzać bardzo zimne powietrze tak aby zjawisko zamarzania wymiennika nie wystąpiło. Problemy z zamarzaniem urządzeń można zasadniczo podzielić na dwie grupy związane z:
    samym urządzeniem, najczęściej zamarzaniem wymiennika bądź złym zabezpieczeniem central przed zamarznięciem,
    nieodpowiednim wykonaniem instalacji kanałów powietrznych i montażem samego urządzenia (szczególnie w przypadku małych central/rekuperatorów stosowanych w domach jednorodzinnych czy central dachowych).

Centrale wentylacyjne są w zależności od rodzaju izolacji cieplnej oraz typu wymiennika ciepła w różnym stopniu narażone na zjawisko wykraplania się kondensatu i ewentualnego jego zamarznięcia w zimie. Izolacja obudowy mająca złą jakość albo zbyt małą grubość przyczyniać się będzie do wykraplania kondensatu wewnątrz centrali, szczególnie wtedy, gdy urządzenie znajduje się na zewnątrz bądź pracuje w nieogrzewanych pomieszczeniach. Stały przepływ powietrza przez centralę minimalizuje to ryzyko. Pracujące urządzenie jest mniej narażone na zjawisko kondensacji niż to, które zostaje na pewien okres całkowicie wyłączone.Podziel się
oceń
0
0

komentarze (8) | dodaj komentarz

Rurowe grzejniki łazienkowe

poniedziałek, 17 grudnia 2012 12:03

Z tej przyczyny kompletnie nie zdumiewa fakt, iż czasy masywnych, żeliwnych grzejników żebrowych minęły bezpowrotnie. Dzisiaj urządzając mieszkanie mamy do wyboru poniekąd bezgraniczną paletę ładnych, nowoczesnych i, co równie ważne wydajnych grzejników, z których najciekawsze, oczywiście, znajdziemy w ofercie łazienkowej.
Aby zmienić utarty schemat myślenia, producenci prześcigają się w tworzeniu nowych, wyjątkowych, oryginalnych grzejników dekoracyjnych, które będąc atrakcyjnymi pod względem stylistycznym, nie trąca nic ze swojej funkcjonalności.

Grzejniki łazienkowe  najczęściej zbudowane są z dwóch stalowych lub aluminiowych kolektorów ułożonych pionowo, pomiędzy którymi zamontowane są poziomo rury.
Grzejniki łazienkowe funkcjonują oddzielnie lub w połączeniu z systemem centralnego ogrzewania.
Dla łazienki o powierzchni 6 m2 należy dobrać grzejnik o mocy nie mniejszej niż 600 W
Ze względu na zdrowie i samopoczucie ludzi temperatura podłogi nie może być zbyt wysoka. Norma europejska ogranicza ją do 29°C w strefie stałego przebywania ludzi oraz do 33°C w łazienkach i pasach przy ścianach zewnętrznych. Gdy te warunki są zachowane, nie może być mowy o kłopotach z krążeniem, unoszeniu się kurzu i innych niedogodnościach łączonych niekiedy z takim ogrzewaniem. Zbyt ciepła podłoga może świadczyć o tym, że ogrzewanie podłogowe zostało albo źle zaprojektowane i wykonane, albo niewłaściwie wyregulowane.

To zatem, co powinien zrobić instalator , to próbować wyregulować wydajność grzejnika przez:
- poprawienie ustawienia zestawu mieszającego,
- korektę ustawienia wielkości przepływu w pętlach grzejnych.
Dzięki nim środek łazienki może zyskać przytulny, współczesny względnie stylizowany na dawne epoki, niepowtarzalny design. Wszystko zależy jedynie od naszej fantazji, ponieważ oferta fabrykantów oraz sprzedawców grzejników łazienkowych to nie zaledwie białe drabinkowe kaloryfery - współcześnie aż roi się w niej od przeróżnych modeli, w nieomalże każdym układzie jak również kolorze.
Jeśli łazienka ma dużą powierzchnię lub jest niefortunnie usytuowana, np. w narożniku budynku, trudno w niej zapewnić optymalną temperaturę przy wykorzystaniu tylko jednego tradycyjnego grzejnika drabinkowego, ze względu na niedostateczne moce grzewcze. W takich sytuacjach często stosuje się dwie drabinki lub jeden grzejnik łazienkowy w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikiem płytowym. Ma to jednak swoje ograniczenia, których można uniknąć, stosując dwuwarstwowe grzejniki drabinkowe.

Aczkolwiek, jak w każdej sferze życia, również i tu powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem, by nie popaść w pułapkę nabywając nowoczesny, fajnie wyglądający ale zupełnie nie ergonomiczny grzejnik.
Łazienki usytuowane na poddaszu lub przy ścianach zewnętrznych budynku charakteryzują się zwykle zwiększonym zapotrzebowaniem na energię grzewcząPomimo niewielkiej głębokości dwuwarstwowy grzejnik wyróżnia się dużą mocą (np. do 921 W przy wymiarach 1772 x 800 mm). W takim wykonaniu grzejnik może zostać zamontowany w dowolnym miejscu łazienki, bez zajmowania powierzchni ścian.
Stare, zniszczone, trudne do regulacji grzejniki żeliwne, nawet bez konieczności remontu całej instalacji, można wymienić na nowe, bardziej estetyczne i o mniejszej bezwładności. Najkorzystniejsze – ze względu na ilość ciepła przekazywanego do pomieszczenia przez promieniowanie – są grzejniki jednopłytowe.
Grzejnik dwupłytowy o tej samej mocy co jednopłytowy oddaje mniej ciepła, ponieważ jego część, zamiast trafiać do pomieszczenia, jest odbijana przez pierwszą płytę.
Łatwo je zatem zmieścić nawet pod bardzo wąskim parapetem. Ożebrowanie zwiększa moc grzejnika o blisko 60%, ale sprzyja osadzaniu się kurzu.
W instalacja c.o. w domach jednorodzinnych zwykle instaluje się grzejniki jedno- lub dwupłytowe. Członowe żeliwne grzejniki starego typu są bardzo trwałe i nawet po kilkudziesięciu latach użytkowania ich stan może być całkiem dobry. Woda raz ogrzana w kotle pozostaje gorąca długo po wygaśnięciu paleniska. Grzejniki elektryczne mają wiele atutów: łatwy montaż, szybkość działania i niewysoka cena. Niektóre ogrzewacze elektryczne oddają ciepło głównie przez konwekcję, a inne – przez promieniowanie. Ale bez względu na rodzaj grzejniki elektryczne rozgrzewają się szybciej niż wodna instalacja c.o. Oczywiście na ogrzanie całego wnętrza trzeba poczekać trochę dłużej.
Rodzaje grzejników elektrycznych
Promienniki oddają ciepło najszybciej – przez promieniowanie.
Konwektory z wymuszonym obiegiem powietrza i termowentylatory też dość szybko nagrzewają wnętrza.
Konwektory z naturalnym obiegiem powietrza nagrzewają pomieszczenia wolniej, Za to pracują bardzo cicho, podczas gdy wentylator powoduje niewielki szum.
Grzejniki olejowe magazynują ciepło w oleju, którym są wypełnione, i oddają je stopniowo przede wszystkim przez konwekcję, tylko częściowo przez promieniowanie. Nagrzewają się wolniej niż konwektor, ale i wolniej stygną.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Wentylowanie pomieszczeń

poniedziałek, 10 grudnia 2012 23:53


Cyrkulacja powietrza jest niezwykle ważna z wielu powodów.

Prędkość powietrza od 0,2-0,5 m/s sprzyja zapewnieniu komfortu cieplnego, a dobra wentylacja powoduje wymianę powietrza na świeże i czyste. To, w jaki sposób odbywa się wentylacja pomieszczeń w jakich żyjemy, ma niebagatelnyy wpływ na nasze życie i zdrowie. Wentylacja jest to wymiana zużytego (zanieczyszczonego) powietrza w pomieszczeniu na czyste, świeże czerpane z zewnątrz (system otwarty).

Jednak wymiana powietrza nie jest zalecana tylko i wyłącznie ze względów estetycznych. Względy estetyczne są również ważne. Wraz ze „zużytym” powietrzem z pomieszczenia wydalane są bowiem różnego rodzaju bakterie i mikroorganizmy, które mogłyby spowodować chorobę. Jeżeli wentylacja nie działa tak jak powinna, w powietrzu gromadzą się nieodprowadzane zanieczyszczenia: wilgoć, zapachy, produkty spalania powstające w gazowych urządzeniach grzewczych i pochodzące z innych urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkania lub miejsca pracy.

Powietrze może być również wentylowane w systemie zamkniętym, gdzie jest uzdatniane do ponownego użytku i powraca do pomieszczenia. Prawidłowo działająca wentylacja chroni organizm człowieka przed chorobami np.układu oddechowego, a nawet ma wpływ na stan techniczny budynku (zapewnia odpowiednią wilgotność powietrza zapobiegając zawilgoceniu, a w efekcie zagrzybieniu tynków). Czy my jako mieszkańcy i użytkownicy domów zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną częścią wyposażenia naszych domów jest ich instalacja wentylacja i jej prawidłowe działanie, a także jej konserwacja? Wydaje się, że często nie wiemy, że żyjemy w środowisku zagrażającym naszemu zdrowiu, a niekiedy nawet życiu. Brak wentylacji jest powodem rozlicznych chorób, a niekiedy nawet śmierci.
Sprawna wentylacja to czyste powietrze
Zła jakość powietrza może mieć tragiczne skutki dla życia ludzi w związku z pracującymi w takich warunkach urządzeniami grzewczymi centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza opalanymi gazem. W przypadku jego braku następuje niepełne spalenie gazu, czego konsekwencją są często zatrucia ze skutkiem śmiertelnym
Wpływ na konstrukcję budynku
Jak brak wentylacji działa na konstrukcję budynku, to zwykle widać gołym okiem. Najbardziej przykrą oznaką złej wentylacji jest pojawianie się pleśni oraz zawilgocenie powierzchni ścian. Tak samo wyglądają miejsca w ościeżnicach okien, w nadprożach oraz w narożach pomieszczeń. Jest to bardzo destrukcyjne działanie obniżające wytrzymałość ścian i znacznie pogarszające ich izolacyjność termiczną. Objawami nadmiernej wilgoci są także zaparowane okna, a także napęczniałe podłogi i drewniane elementy mebli.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Dlaczego świeże powietrze w mieszkaniu jest tak ważne?

poniedziałek, 03 grudnia 2012 1:58

Wzrost cen nie omija również energii. Ceny wynagrodzeń nie rosną już tak szybko, niestety. Dlatego wielu ludzi zastanawia się nad problemem start ciepła w mieszkaniu.
 Najłatwiejszym sposobem jest uszczelnienie okien i drzwi, a także wymiana ich na nowoczesne super szczelne. W naszej wyobraźni wymiana okien poprawi komfort mieszania... rachunki za ogrzewanie również mają być niższe. Jednak po wymianie okien lub drzwi okazuje się zwykle, że komfort wcale nie jest wyższy, a rachunki nie są niższe. Wentylacja w mieszkaniu nie jest odpowiednia. Pierwszym tego objawem jest skraplanie się pary wodnej na oknach, kolejno pojawia się pleśń oraz grzyb na ścianach. Domownicy zaczynają częściej chorować ich samopoczucie jest nienajlepsze. Powietrze zaczyna pachnieć stęchlizną.

Zgadnijcie co się stało po wymianie okien lub drzwi? Dokładnie, wentylacja przestała odpowiednio działać. Spowodowane jest to tym, że za wymianę powietrza w większości budynków mieszkalnych odpowiedzialna jest wentylacja grawitacyjna. Usuwając nieszczelności (w związku z wymianą drzwi lub okien na superszczelne) uniemożliwiamy napływ świeżego powietrza. Powietrze docierało poprzez nieszczelności, szpary pod drzwiami i nieszczelności w oknach, a było usuwane poprzez kratki wentylacyjne w łazience lub kuchni. Uszczelnienie mieszkania pociąga za sobą spadek jakości powietrza występującego w mieszkaniu. Ale na szczęście da się tego uniknąć. Rozwiązanie jest dosyć proste i pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu. Po pierwsze trzeba zadbać o to żeby docierało do wnętrza świeże powietrze, bez niego nie uda się zachować korzystnego mikroklimatu. Najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z wentylacji grawitacyjnej i montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Niestety nie w każdych warunkach jest możliwy montaż. Dlatego należy skupić się na łatwiejszych, choć może nie dokońca tańszych i bardziej efektywnych rozwiązaniach.

Problem 1 - zbyt szczelne okna i drzwi.
Zamontowane zostały po to, by ciepło zostawało w środku.  Ale odgradzając ciepło, utworzyliśmy szczelny system, który również nie pozwala na wymianę powietrza. Para wodna skrapla się na szybach, które w okresie zimowym z jednej strony są znacznie chłodniejsze niż z drugiej. Jak zapewnić sobie dopływ świeżego powietrza?

a).  Większość szczelnych, nowoczesnych okien ma możliwość rozszczelnienia ich. Przez to możliwa jest symulacja naturalnej mikrowentylacji. Jest to bardzo proste rozwiązanie i nie zapominajmy z niego korzystać. Poza pozostawieniem okien w rozszczelnieniu, co jakiś czan należy mieszkanie wywietrzyć. Mikrowentylacja zapobiega „poceniu się” szyb, a także chroni przez zagrzybieniem pomieszczenia. Wiele osób niestety nie korzysta z opcji rozszczelniania. Obawiają się oni zbytniego wychłodzenia mieszkania, co niestety może mieć fatalne skutki dla ich zdrowia oraz kondycji mieszkania.

b). Kiedy należy wietrzyć?  Najlepsze jest intensywne krótkie wietrzenie, kilka razy dziennie. Pozwala ono wymienić powietrze na zupełnie świeże i nie doprowadza do wychłodzenia ścian.

c). Najnowsze rozwiązanie - nawiewniki.
Jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń z zamontowanymi super nowoczesnymi oknami. Montować je można w każdym pomieszczeniu budynku. Nawiewniki zabezpieczają okna i nadproża przed wykraplaniem się pary wodnej; ich zastosowanie pozwala też na uniknięcie przeciągów, które powstają przy intensywnym wietrzeniu. Świeże powietrze jest do pomieszczenia doprowadzane w sposób ciągły, dodatkowo można kontrolować ilość wwiewanego powietrza. Kontrola przepływu dokouje się ręcznie lub automatycznie, poprzez sterownik.

2. Zbyt wilgotna łazienka
Kolejnym problemem jest zbyt dużo wilgoci w łaziece, a także przykry zapach tam występujący. Łazienka jest dosyć specyficznym pomieszczeniem. Zwykle niewielka, bez okna. A z drugiej strony większość "mokrych" czynności właśnie tutaj sięodbywa - pranie, kąpiel czasem też suszenie. Od tego jak dobrze wentylowane będzie to pomieszczenie zależne jest czy pojawi się nam grzyb lub stęchłe powietrze. Aby wymiana powietrza była skuteczna, konieczne jest zapewnienie zarówno napływu świeżego powietrza oraz usuwanie zużytego. Aby wentylacja była skuteczna drzwi do łazienki muszą mieć kratkę lub otwory umożliwiające dopływ świeżego powietrza. Wywiew dobrze jest wspomóc wentylatorem. Dobrze by wentylator miał osobny włacznik, niezależny od oświetlenia. W oknach łazienkowych nie powinno się montować nawiewników, ponieważ łazienka jest pomieszczeniem z którego należy wyciągać powietrze. Jeśli mimo stosowania wentylacji mechanicznej problemy  z wilgocią występują, należy rozpatrzyć montaż nawiewników, ponieważ najbardziej prawdopodobną przyczyną tych problemów jest zbyt mały napływ świeżego powietrza. Gdy w łazience występują kotły lub grzejniki typu junkers tym bardziej należy zadbać o dopływ świeżego powietrza. Absolutnie niedopuszczalne jest zatykanie kratek wentylacyjnych. Niestety większość z tych rozwiązań jest prawnie zakazana w blokach, gdzie nie można wspomagać wentylacji grawitacyjnej.

3. Kuchnia to też wilgotne pomieszczenie. Podczas gotowania wydziela się mnóstwo pary wodnej oraz innych zanieczyszczeń i czasem nieprzyjemnych zapachów. Plusem kuchni jest to, że zwykle posiada okno i można ją wyposażyć w nawiewnik okienny. Zgodnie z normami w kuchni powinien znajdować się również kanał wentylacyjny wywiewny. Powietrze do kuchni może również napływać z pokoi. Jeśli w kuchni:
- jest kocioł gazowy - dopuszczalne są wyłącznie dwa rodzaje wentylacji: grawitacyjna lub mechaniczna nawiewno-wywiewna;
- nie ma okna, a w wyposażeniu znajduje się kuchenka na gaz -musi być wykonany system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej.

W nowoczesnym mieszkaniu na pewno nie zabraknie okapu kuchennego. Wspomaga on wentylację podczas gotowania. Wyciąg musi być podłączony do wentylacji; pracuje w systemie otwartym - odprowadza zanieczyszczone powietrze na zewnątrz. Jest to świetne rozwiązanie i pomaga uzyskać "czystość" powietrza w kuchni. Nie można go stosować, jeśli budynek jest wyposażony w wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną, ani wówczas, gdy w obiekcie znajdują się zbiorowe kanały wentylacji grawitacyjnej Jeśłi podłączymy okap do zbiorowego kanału wentylacyjnego, nasi sąsiedzi z pewnością będą wiedzieli co gotujemy na obiad.

4. A co z wilgotnościąwzględną?
Dla wielu osób wilgotność względna powietrza jest pojęciem czysto teoretycznym. A niestety powinniśmy zwracać na nią więcej uwagi, gdyż znacząco wpływa na komfort mieszkańców, a także stan budynków. Wilgotność względna w pomieszczeniu jest funkcją ciśnienia atmosferycznego i temperatury - nie jest wartością stałą, jej poziom wzrasta, gdy pomieszczenie jest użytkowane. Para wodna jest non stop produkowana przez człowieka. Jego ciało i działalność nonstop powodują powstawanie pary wodnej. Najlepiej dla ludzi jest wtedy gdy temperatura wynosi 21°C, a wilgotność względna zawiera się w przedziale 30-60%. Jeśli wzrasta temperatura, to wilgotność powinna być niższa. Przy wyższej ludzie nie czują się komfortowo. Nadmiar wilgoci pozwala usunąć prawidłowa wentylacja. Czasem dochodzi do zjawiska zbyt niskiej wilgotności względnej. Ma to miejsce zazwyczaj w zimie, kiedy są właczone kaloryfery. Aby poprawić komfort i ustrzec meble i budynek przed iszczeniem należy zaopatrzyć się w nawilżacze powietrza.

Co może się stać, jeśli w mieszkaniu jest zbyt wilgotno?
- mieszkańcom ędzie duszno
- drewniane elementy będą pęcznieć,
- wykraplać się będzie woda na szybach lub ścianach
- wzrastra ryzyko zagrzybienia mieszania.

Co może się stać, jeśli w mieszkaniu jest zbyt sucho?
- domownicy częściej chorują,
- skóra domowników nadmiernie się wysusza,
- drewniane elementy będą się kurczyć,
- większość rzeczy będzie się elektryzować.


Podziel się
oceń
0
3

komentarze (0) | dodaj komentarz

środa, 21 marca 2018

Licznik odwiedzin:  86 159  

Kalendarz

« grudzień »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Archiwum

O moim bloogu

Wentylacja pożarowa sposobem na uniknięcie szkód.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 86159

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Favore.pl

Pytamy.pl